Degerby Gille / Visit Lovisa - Bröllopsstaden Lovisa, Mat, För företag och grupper

Degerby Gille

Fastigheten Degerby Rusthåll på Smedsgränd 4 i Lovisa är stadens äldsta träbyggnad, uppfördes år 1695 ca 50 år före staden Degerby grundades (numera Lovisa Stad)
Byggnaden är 315 år gammal (år 2010) , är Degerby Gille klubbens mötesplats.

Under året 2004 utfördes en denrokronologisk undersökning av fastigheten för att bestämma dess ålder.

Undersökningen utfördes av forskaren Pentti Zetterberg från Joensuun yliopisto
Karjalan tutkimuslaitos, ekologian osasto Dendrokronologian laboratorio.

Dendrokronologiska undersökningsmetoden som använts för att bestämma avverkningstidpunkten för stockarna, ger en tydlig tidsplan för själva byggnadens uppförande.
Den exakta avverkningstidpunkten enligt två stockar, en analysplats i stugan och en på vinden, visar båda samma resultatet: vintersäsongen 1694/1695.
När alla andra resultat är mycket likvärdiga med dem, kan rimligtvis fastställas fastigheten Degerby Rusthålls byggnadstidpunkt till sommaren 1695, förutsatt att virket inte lagrats längre, och har använts sommaren efter trädens avverkning.
Eftersom resultatet av samtliga analyserade delar i byggnaden är likvärdiga , kan också fastställas att allt har byggts samtidigt.

Analysen av stockarna visar också att träden har börjat sin långsiktiga tillväxt åren 1484-1582 (113-211 år gamla träd vill fällningen)

Byggnaden är således år 2010 ca 315 år gammal och vissa stockar över 520 år gamla om man räknar med tillväxttiden från slutet av 1400-talet.
(Tider då Christofer Columbus seglade till Amerika med båten Santa Maria, år 1492 .)

I huset har det fungerat ett värdshus sen 80 år tillbaka.

Ta gärna kontakt för bokningar.

Degerby Gille

Sepänkuja 4, 07900 Loviisa
0449922179
http://www.degerbygille.fi/
Degerby Gille