Pop-up B&B

Pop-up Bädd & Gröt är ett alternativt övernattningskoncept, där tillfällig övernattning erbjuds i privata hem. Mer om pop-up övernattning hittas nedanom, tryck på: visa alla.

Mera B&B-ställen på airbnb.fi  eller på booking.com.

Rätten till förändringar förbehålles!