Visit Lovisa förnyar sin hemsida!

Visit Lovisa förnyar sin hemsida!

Lovisa turistbyrå håller på att förnya sin Visit Lovisa (visitlovisa.fi) hemsida. På grund av detta uppdaterar vi inte den nuvarande hemsida med årets 2019 turismuppgifter. Den nya hemsidan kommer att tas i bruks i början av april.

En stor del av årets 2019 turismutbud hittar man i den nya Lovisa turistbroschyren som nu finns att få på finska, man kan ladda ner och läsa broschyren på denna länk. Språkversionerna (svenska, engelska och ryska) publiceras i april.

Genom att följa med Visit Lovisas Facebook och Instagram profiler kan du också få info om aktuella evenemang och händelser i Lovisa. Man kan också kontakta vår kundbetjäning:

Lovisa turistbyrå
Mariegatan 12 A
07900 Lovisa
tfn 040 555 3387
info@loviisa.fi
facebook.com/visitloviisa
instagram.com/visit.loviisa
visitlovisa.fi