Lovisa turistbroschyr harkommit ut!

Lovisa turistbroschyr har kommit ut!

Den nya Lovisa turistbroschyren för år 2019 har nu kommit ut på finska. Svenska, engelska och ryska kommer ut senare.

Broschyren presenterar sevärdheter, evenemang och turistservice i Lovisa år 2019. Broschyren är gratis.

Broschyrerna delas ut t.ex. på Vårmässan i Helsingfors. Du kan ladda ner broschyren här.

Broschyrer fås gratis från Lovisa turistbyrå:
Mariegatan 12 A
07900 Lovisa
öppet mån.–fre. kl. 10–16
tfn 040 555 3387
info@loviisa.fi