Kom och jobba till turistbryrån, Svartholm eller Loviisa Camping!

Kom och jobba till turistbryrån, Svartholm eller Loviisa Camping!

Lovisa stads turistbyrå anställer turistinformatörer till infopunkten i centrum, guider på ön Svartholm  samt säsongspersonal till Lovisa Camping för sommaren 2018. De här sommarjobben är för personer som har fyllt 18 år.

De sommarjobb som Lovisa stad erbjuder publiceras på Kuntarekrys webbplats 8.2.2019. Ansökningstiden tar slut fredagen den 1.3.2019 klockan 15.00.

Staden har också ett konstant behov av vikarier till exempel till seniortjänsterna.

Bekanta dig med de arbetsplatser som turistbyrån erbjuder sommaren 2019:
Loviisan matkailutoimiston kausityöt 2019 Säsongsarbeten i Lovisa turistbyrå.pdf

Kuntarekry.fi

Skicka en fri formulerad ansökan med information om skolning, tidigare arbetserfarenhet och språkkunskap senast 1.3.2019 kl. 15 till adressen:
Lovisa stad / Turistbyrån
PB 77
07901 Lovisa
Märk kuvertet ”sommarjobb”

eller via Kuntarekry.fi

eller per e-post: lilian.jarvinen@loviisa.fi
Välkommen och sommarjobba i Lovisa!