Berätta dina uppgifter för Lovisa turismmarknadsföring!

Berätta dina uppgifter för Lovisa turismmarknadsföring!

Lovisa stads turistbyrå samlar in uppgifter för Lovisa turismmarknadsföring 2019.

Vänligen skicka information om din turistservice eller evenemang som passar sig för turister till info@loviisa.fi så fort som möjligt men senast fredagen 23.11.2018, tack! Du kan även ringa, tfn 040 555 3387, eller komma till turistinfot på Mariegatan 12 A, öppet mån.–fre. kl. 10–16.

Vad vi behöver veta:
- servicens /evenemangets namn
- kontaktuppgifter:
adress, tfn, www-sidas och Facebook-sidans adress, e-postadress, kontaktpersonens namn
- öppethållningstider/datum + klockslag
- kort beskrivning om ditt evenemang /service och priser
- ett tryckdugligt foto med alla rättigheter samt fotografens namn tar vi gärna också emot.
Alla förändringar i dina tidigare uppgifter är viktiga för oss!

All information ryms kanske inte med i publikationerna men är viktiga för oss för att vi ska kunna ge tilläggsuppgifter åt våra kunder. Det kostar dig ingenting att vara med i den här marknadsföringen. Du kan kolla årets broschyrer och webbinformation här:
visitlovisa.fi
visitlovisa.fi/sv/info/esitteet  

Kom ihåg att även fylla i Evenemax blanketten om ditt evenemang
visitlovisa.fi/sv/evenemang > Meddela om evenemang.

Meddelandet får gärna skickas vidare till folk inom branschen i Lovisa.