Hedersomnämnande till Strömfors Bruk i valet av Årets by

Finlands Byar rf utser årligen Årets by och andra meriterade landsbygdsaktörer. Priserna delades ut för 34. gången i år i Nyslott i samband med Lokaali 31.8-2.9 som är ett evenemang för lokala utvecklare. Denna gång var 17 byar, som var och en var utsedda till Årets by i sina egna landskap, nominerade. I årets val betonades ett aktivt påverkande och ansvarstagande för den egna byns service samt byns näringsverksamhet.

Årets by

Till Årets by valdes Teuro-Kuuslammi i Egentliga Tavastland. Juryn övertygades av den omfattande verksamheten som skapar goda förutsättningar för boendet i byn och det välorganiserade frivilligarbetet. Det aktiva påverkandet fick även beröm.

Hedersomnämnande till Strömfors i Lovisa och Ylisenpään kylärinki i Raumo

Andra hedersomnämnandet i valet av Årets by gick till Strömfors Bruk som är en livaktig by med 500 invånare i Lovisa.

Invånarna har tagit ett exceptionellt stort ansvar för servicen i byn och byaföreningen upprätthåller ett eget bibliotek, ungdoms- och klubbutrymmen och en närservicepunkt i de tidigare biblioteksutrymmena. På grund av stor efterfrågan har de anställt två byahjälpar som utför olika arbeten i alla byar i området. Förutom de här uppgifterna, sköter den aktiva byaföreningen om och upprätthåller simstranden, Hellinkoski rastplats och vandringsledens sophantering.

Man har förutom servicetjänsterna även gjort berömvärdigt arbete i Strömfors Bruk för företagsverksamheten och turismen. I byn fungerar också Vireä Strömfors ry som aktivt stöder företagsverksamheten och står för en diger evenemangsproduktion.

Området är kulturhistoriskt betydande och enskilda evenemang samlar årligen ca. 10 000 besökare till byn. I utvecklingsarbetet har man skickligt uppmärksammat både historia och innovationer, vilket gör att byn är både särpräglad och har ett livligt näringsliv.

 

Ylisenpään kylärinki (byarna Kodiksami, Kuolimaa, Mäentaka och Sukkala) i Raumo fick hedersomnämnande för ett berömligt samarbete mellan byarna och ett levande kulturarbete. ”Byaringen” har utvecklat verksamheten på ett egenartat sätt och det har fört med sig synlighet för verksamheten i området.

 

Andra utnämningar

Till Byaverksamhetens vägvisare utses årligen förtjänta personer som under en lång tidsperiod har arbetat för byaverksamheten. Årets vägvisare är Arja Huovinen från Soinilansalmi i Leppävirta, Jouko Mälkiä från Enonkoski och Hellevi Tupala från byn Kalkkis i Asikkala.

Till Årets landsbygdsaktör väljs en person som uppnått utomordentliga resultat särskilt inom Leader-verksamheten, byaverksamheten eller inom annat lokalt utvecklingsarbete. Årets landsbygdsaktör är Kirsti Oulasmaa från Ylivieska.

Erkännandet Årets landsbygdsprofil tilldelas en person som i offentligheten på ett positivt sätt utmärkt sig i ärenden som gäller landsbygd och byaverksamhet. Till Årets landsbygdsprofil utsågs Thomas Snellman från Pedersöre som grundat Reko-ringen.

 

Tilläggsinformation:

Finlands Byar rf, ordf. Petri Rinne, 040 555 3232, petri.rinne@joutsentenreitti.fi

SILMU-byar, byaombud Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info

Ruotsinpyhtään Kymijokilaakson Kylien Kyläyhdistys ry, ordf. Veli-Matti Mettinen, 040 131 2173, velsum@gmail.com

Vireä Strömfors ry, ordf. Hilkka Liponkoski, 040 574 4445, hilkka@stromforsdog.fi

i