Skärgårdsmuséet i Rönnäs / Visit Lovisa - Att se, Rönnäs

Skärgårdsmuséet i Rönnäs

Museets basutställning i bottenvåningen beskriver det ekologista samspelet mellan människan och skärgårdsnaturen. Utställningen tar upp skärgårdens kolonisation och visar hur agrara näringar anpassats till den maritima kulturen.

Skärgårdsmuseet Rönnäs

Museivägen 1, 07750 Lovisa, (Rönnäs)
040 7602 410
http://skargardsmuseum.blogspot.fi/

Temasidor

Skärgårdsmuséet i Rönnäs