Hembygdsmuseet i Virböle / Visit Lovisa - Att se, Länsi-Kymen Kulttuuritie

Hembygdsmuseet i Virböle

Virböle hembygdsmuseum ägs och underhålls sedan år 2010 av Lovisa stad. Strömfors kommun fick som donation bondgården Gräggas med tillhörande tomt i medlet av 1960-talet. Byggnaden iståndsattes med talkokrafter till museum och öppnades för allmänheten i juli 1968.

Största delen av föremålen är insamlade av studenter under folkminnesinsamlingen som genomfördes i bygderna runtom i Finland på 1960-talet. Med övriga donationer uppgår antalet föremål till ca 3000. Museet presenterar allmoge- och hantverkskulturen från gångna sekler i Strömfors socken och hör helgjutet samman med Virböle by och dess jordbrukstraditioner.

Hembygdsmuseet i Virböle

Höjmossavägen 4, 07980 Kungsböle
044 450 5009
http://www.loviisa.fi/sv/service/kultur/museer/hembygdsmuseetivirbo
Hembygdsmuseet i Virböle